språkdidaktik

En pinfärsk bok för alla lärare i svenska som andraspråk

I Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk lyfter Robert Walldén fram den muntliga kommunikationen i klassrummet i teori och praktik. Med fokus på undervisning och med autentiska exempel på pedagogisk kommunikation i klassrum inom både grundskola och vuxenutbildning har boken en självklar plats på kurser för blivande sva-lärare.

Boken passar även för fortbildning för alla kategorier av sva-lärare. Något som gläder vux-läraren i mig extra mycket är att Walldén presenterar rikligt med exempel inte bara från grundskolan utan också från vux, närmare bestämt från grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 3.

Förutom en introduktion består boken av åtta kapitel. Det teoretiska ramverket presenteras tydligt och kortfattat i kapitel två. Vill man fördjupa sig i teorierna kan man söka sig vidare till Walldéns avhandling och övrigt i litteraturförteckningen. I de följande kapitlen är den teoretiska bakgrunden hela tiden kopplad till verkligheten i klassrummen. Vi får hjälp att  förstå vad som sker i kommunikationen och också vad som kan förbättras.

Det tredje kapitlet handlar om att utöka ordförrådet på ett andraspråk. Hur förklarar sva-läraren ord och uttryck på ett medvetet sätt i funktionella språkliga sammanhang? Olika aspekter på utveckling av ordförrådet återkommer i senare kapitel.  

Till sist gör vi ett litet nedslag i kapitel sju som handlar om betydelseskapande litteraturarbete på sva grund, delkurs 3. Här poängterar Walldén att sva-läraren i sin undervisning behöver kunna kombinera lärande om skönlitteratur med språklig stöttning. En förutsättning för att kunna göra det är att läraren är medveten om de språkliga utmaningar som eleven möter i den litterära texten. Då kan arbetet med skönlitteratur ge eleverna möjlighet att förstå centrala teman samtidigt som de får språklig återkoppling från både lärare och varandra.

Sammantaget är boken ett ypperligt bidrag till ett område inom andraspråksdidaktik som alltför länge levt i skuggan av exempelvis genrepedagogik och språkets roll i lärandet av andra skolämnen. Det här är en bok där sva-undervisning kopplas till kursplanens beskrivning av sva-ämnets centrala innehåll. Det här är en bok som fokuserar på kärnan i den kompetens som varje sva-lärare behöver.

En reaktion till “En pinfärsk bok för alla lärare i svenska som andraspråk”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s