Läromedel

Läromedel med Ylva Olausson som författare:
(Klicka på titeln om du vill veta mer.)
Vårdpraktik – 3 lättlästa noveller & en övningsbok
Klicka här för smakprov textboken och här för övningsboken
Skolpraktik – 3 lättlästa noveller & en övningsbok
Klicka här för smakprov textboken och här för övningsboken.
Vardaglig svenska 1 – frekventa ord med familjer Presentationsfilm klicka här.
Klicka här för smakprov.
Vardaglig svenska 2 – fraser och uttryck Presentationsfilm klicka här.
Klicka här för smakprov.
Formell svenska – frekventa ord Presentationsfilm klicka här.
Klicka här för smakprov.
Hand i hand – en lättläst trilogi:
Ali & Eva
Klicka här för smakprov. Klicka här för e-bok..
Babak & Malin
Klicka här för smakprov. Klicka här för e-bok.
Sara & Tomas
Klicka här för smakprov Klicka här för e-bok..
Swedish tutor Grammar and Vocabulary Workbook

Gammal kärlek rostar aldrig Presentationsfilm klicka här.
Klicka här för digital demo.
Ibland rostar gammal kärlek
Klicka här för digital demo.
Kort & lättläsförståelse Presentationsfilm klicka här.
Klicka här för smakprov. Klicka här för e-bok.


Bibliotekstjänst lektörsomdöme:
Gammal kärlek rostar aldrig av Ylva Olausson är en ovanlig lärobok i svenska som andraspråk. Den är baserad på en intressant kärlekshistoria i tio kapitel, skriven på enkel och modern vardagssvenska. Innehållet ger möjlighet till att träna alla färdigheter eftersom varje kapitel innehåller lämpliga övningar i ordförståelse, berättande, läsförståelse, skrivuppgifter samt ifyllnadsuppgifter i anslutning till det lästa.
Till boken hör också ett digitalt material och en lärarpärm. Längst bak i boken finns en grammatikdel med regler, förklaringar och övningar. Bokens innehåll är intressant och spännande att läsa. Inlärare av det svenska språket kan säkert känna sig extra motiverade av att få möjlighet att läsa en sammanhängande berättelse.”