Om

Ylva Olausson gör författarbesök på plats (inte digitalt) och håller i fortbildning om ord / ordinlärning / läsförståelse /språkutveckling med eller utan workshop på fortbildningsdagar etc.
Kontakt: ylvalarare@gmail.com

Pris: 0 kronor

Oktober 2019 – februari 2020 fick bl.a. följande skolor besök:
Hermods, Alvik
Hermods, region Stockholm
Sifa (Stockholms intensivsvenska för akademiker)
Botkyrka folkhögskola
Vuxenutbildningen i Sandviken

Ylva Olausson har magisterexamen  (totalt 157,5 hp) i svenska som andraspråk och är ämneslärare med behörighet och lärarlegitimation i svenska som andraspråk, svenska, engelska och spanska. Hon har erfarenhet från olika skolformer i Sverige, bland annat har hon undervisat i sva och sfi på komvux (kommunalt såväl som annan regi) och i svenska/svenska som andraspråk/spanska på ungdomsgymnasiet, samt varit adjunkt i svenska som främmande språk vid KTH, Högskolan i Borås och Stockholms universitet.

Ylva har också undervisat i svenska på universitet utomlands under sammanlagt cirka åtta år, i Spanien, Sydkorea, Finland och Skottland.

Ylva Olausson är författare till följande läromedel i svenska som andraspråk:
Vardaglig svenska 1 – frekventa ord med familjer
Vardaglig svenska 2 – fraser och uttryck
Formell svenska – frekventa ord
Gammal kärlek rostar aldrig
Ibland rostar gammal kärlek
Kort och lätt
Hand i hand (lättläst trilogi: Ali & Eva, Babak & Malin, Sara & Tomas)

Swedish Tutor (recenserad av en av Ylvas f.d. elever här: vikingbooksetc.wordpress.com)

Numera arbetar Ylva som lärare, läromedelsförfattare, föreläsare, utbildningskonsult och språkgranskare.