Om

Ylva Olausson gör författarbesök på plats (inte digitalt) och håller i fortbildning om lättläst / ord / ordinlärning / läsförståelse /språkutvecklande arbetssätt/nybörjarundervisning för vuxna … med eller utan workshop på arbetslagsmöten, arbetsplatsmöten, fortbildningsdagar etc.
Kontakt: ylvalarare@gmail.com                            telefon: 0705750963

Exempel på tidigare föreläsningar, workshops:

2023: Skeppsholmens folkhögskola 2023: Vuxnas lärande, sfi-lärare i Sala och Enköping

Juni 2022: Sundsvall vux, en halv fortbildningsdag om andraspråksinlärning, språkutvecklande arbetssätt m.m. med praktiska tips för undervisningen på sfi och sva grund.

April 2022: Värmdö vux, lättläst m.m. för sfi

Ur utvärderingar under rubriken ”Det här var bra”:
”Många konkreta tips och övningar” / ”Bra att du varvar med att låta oss prata med varandra.” / Ylva ger intryck av att veta vad hon talar om utan att vara ‘högtravande’.” / ”Jag har haft en mycket inspirerande förmiddag!”

Mars 2022 organiserade Ylva Olausson en kostnadsfri fortbildningsdag i Uppsala:
Lättläst – Skönlitterärt läsande och skrivande på sfi och på andra nybörjarkurser i svenska.

Oktober 2019 – februari 2020 fick bl.a. följande skolor besök:
Hermods, Alvik
Hermods, region Stockholm
Sifa (Stockholms intensivsvenska för akademiker)
Botkyrka folkhögskola
Vuxenutbildningen i Sandviken, sfi – sva123

Youtube med bl.a. några läromedelspresentationer, klicka här

Ylva Olausson har magisterexamen  i svenska som andraspråk och är ämneslärare med behörighet och lärarlegitimation i svenska som andraspråk, svenska, engelska och spanska. Hon har erfarenhet från olika skolformer i Sverige, bland annat har hon undervisat i sva och sfi på komvux (kommunalt såväl som annan regi) och i svenska/svenska som andraspråk/spanska på ungdomsgymnasiet, samt varit adjunkt i svenska som främmande språk vid KTH, Högskolan i Borås och Stockholms universitet.

Ylva har också undervisat i svenska på universitet utomlands under sammanlagt cirka åtta år, i Spanien, Sydkorea, Finland och Skottland.

Ylva Olausson är författare till följande läromedel i svenska som andraspråk:
Vårdpraktik                                                                Presentationsfilm klicka här
Skolpraktik                                                                 Presentationsfilm klicka här
Vardaglig svenska 1 – frekventa ord med familjer       Presentationsfilm klicka här.
Vardaglig svenska 2 – fraser och uttryck                     
Presentationsfilm klicka här.
Formell svenska – frekventa ord                                   
Presentationsfilm klicka här.
Kort och lätt – läsförståelse                           
Presentationsfilm klicka här.     e-bok: Kort och Lätt
Hand i hand (lättläst trilogi, tryckt + e-bok): Ali & Eva, Babak & Malin, Sara & Tomas
Swedish Tutor (recenserad av en av Ylvas f.d. elever här: vikingbooksetc.wordpress.com)

Numera arbetar Ylva som lärare, läromedelsförfattare, föreläsare, utbildningskonsult och språkgranskare.