vuxenutbildning

Allt du behöver veta för att undervisa vuxna

Vuxenutbildning: allt du behöver veta för att undervisa vuxna är titeln på Josefin Schygges nyutkomna bok. Det är en kaxig titel och naturligtvis får inte precis alla infallsvinklar på vuxenundervisningen plats trots att Schygge hela tiden knyter an till aktuell forskning och till egna erfarenheter.

Boken är tänkt som ett diskussionsunderlag och den är anpassad till vux i ett Sverige där nästan all lärarutbildning och skolforskning handlar om ungdomsskolan, trots att antalet elever är högre i vuxenutbildningen än i gymnasieskolan.

Schygges bok kommer som ett tecken i en tid när vår ende professor i vuxenpedagogik, oförtröttlige Andreas Fejes, den 28 maj 2019 i ett Facebookinlägg skriver om den låga andelen skolforskningsansökningar som gäller vux, cirka 2 %. För övrigt kommer Fejes snart med en rapport som visar att vuxenutbildningen är osynlig i de flesta av landets lärarutbildningar.

Josefin Schygge skriver i inledningen: ”Framför allt ser jag boken som en möjlighet att påbörja en diskussion med alla er som är intresserade av att göra vuxenutbildningen bättre. Vi gör det tillsammans!” Och det finns genomgående en optimistisk ton i boken där möjligheterna lyfts fram, men där problematiken också får ta plats.

Boken består av fyra delar med såväl samhälls- som skolledar- och lärarperspektiv på vuxenundervisningen, och med ett tydligt elevfokus. Det senare uppskattar jag speciellt mycket. Det borde vara självklart att elever och lärande står i centrum för skoldiskussioner, fortbildning och undervisning. Men min erfarenhet är att så inte alls alltid är fallet.

Min egen bästa lärarerfarenhet av skolledares roll som pedagogisk ledning är från tiden när sfi kommunaliserades i Uppsala, i slutet av 1980-talet. I efterhand har jag förstått vilken tur jag hade som fick börja min lärarbana just på Arosskolan. Där var fortbildning en självklarhet liksom ständiga informella samtal om undervisningen, det som idag kallas kollegialt samarbete, och som Josefin Schygge gång på gång återkommer till i sin bok. Vi hade effektiva och välfungerande arbetslag, något som jag inte stött på hos någon av alla andra arbetsgivare jag har haft genom åren.

Om jag gör ett nedslag i skolledarperspektivet referar Josefin Schygge till Fejes & Holmquists bok Komvux som marknad där det konstateras att en konsekvens av marknadiseringen är att rektors roll mer kan liknas vid en vd:s. Pressen att hålla budgeten, och gärna gå med vinst, gör att man riskerar att skolledare fokuserar mer på det ekonomiska än på det pedagogiska.   

I del 3 betonar Josefin Schygge skolledarens viktiga roll som pedagogisk ledare, en roll som stärktes i och med 2010 års skollag. Individanpassning och höga krav på flexibilitet är exempel på faktorer som skiljer skolledarrollen på vux från ungdomsskolan.

Schygges erfarenhet av en skolledning som har bidragit till hennes utveckling som pedagog kännetecknades av tillgänglighet. Det sammanfaller med min egen erfarenhet, och det var en självklarhet hos mina första arbetsgivare. En rektor som jag bara kan träffa genom att boka in en tid i hens Outlook signalerar inte någon önskan om att bidra till min utveckling som pedagog.

Vuxenutbildning: allt du behöver veta för att undervisa vuxna sätter igång mina tankar om allt möjligt vuxenutbildningsrelaterat. Läs den du också så kan vi träffas och diskutera!

Jag hoppas att Vuxenutbildning: allt du behöver veta för att undervisa vuxna kommer att användas som diskussionsunderlag i många olika sammanhang hos många olika vux-anordnare. Josefin Schygge presenterar kanske inte precis allt som en vux-lärare behöver veta. Men diskussionsfrågorna som avslutar var och en av bokens fyra delar, och reflektionsfrågorna som avslutar varje kapitel, ger rikliga möjligheter till både bredd och djup i diskussionerna kollegor emellan och förhoppningsvis också med skolledningen.

Bokens innehåll är kort sagt ett viktigt bidrag till en vuxenundervisning som är i trängande behov av utveckling och förbättring.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s